GRUPA MARCOVA POLSKA
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Oryginalne i zamienne materiały eksploatacyjne, gwarancja jakości, szeroki zakres oferty

OGÓLNOPOLSKI SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH

Bezpłatna ekspertyza, urządzenia zastępcze, kilkugodzinny czas reakcji na terenie całego kraju

URZĄDZENIA DRUKUJĄCE

Audyt i doradztwo, sprzedaż, dzierżawa, rozliczanie od kopii, optymalizacja rozmieszczenia urządzeń

GMP OFFICE


powstała jako Grupa Marcova Polska w 2005 roku. Obecnie jest producentem wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych do drukarek, posiada ogólnopolski serwis urządzeń biurowych oraz oferuje kompleksowe i profesjonalne doradztwo w dziedzinie urządzeń drukujących.

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Tonery

W GMP OFFICE produkujemy wysoce wydajne, kompatybilne materiały eksploatacyjne do drukarek. Oferujemy szeroki wachlarz produktów dopasowanych do urządzeń wiodących producentów z branży: Do produkcji tonerów GMP OFFICE wykorzystujemy nowe, dobrane części od wyselekcjonowanych producentów. Jakość produktów kontrolowana jest na każdym etapie produkcji:
- przy odbiorze podzespołów od dostawców
- podczas montażu kaset
- podczas testu gotowych tonerów w drukarce
Na wszystkie materiały udzielamy dożywotniej gwarancji a użytkowanie produktów marki GMP OFFICE nie narusza gwarancji producentów urządzeń drukujących. 

Tusze

GMP OFFICE oferuje oryginalne oraz kompatybilne tusze do urządzeń takich marek jak:

Taśmy

GMP OFFICE oferuje taśmy do drukarek igłowych takich marek jak:

Bębny

GMP OFFICE oferuje bębny do drukarek laserowych takich marek jak:

Skup kaset

GMP OFFICE skupuje kasety do tonerów takich marek jak:
          

Gwarancje

 • W okresie gwarancji firma GMP OFFICE zwana dalej Gwarantem gwarantuje prawidłową pracę wyprodukowanego produktu. Okres gwarancji trwa do momentu wyczerpania się środka drukującego i liczy się od dnia sprzedaży produktu. Warunkiem gwarancji produktu jest odpowiednie przechowywanie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej i prawidłowa eksploatacja zgodna z przeznaczeniem produktu. Ewentualne wady uniemożliwiające eksploatację produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, a ujawnione w okresie objętym gwarancją, będą usuwane bezpłatnie w trybie natychmiastowym uzgodnionym z Kupującym. jednak w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji.
 • Gwarant w okresie gwarancji, w momencie stwierdzenia wady produktu, wymieni produkt na nowy wolny od wad lub też zwróci koszty zakupu produktu w zależności od ustaleń z Kupującym.
 • Gwarant naprawi drukarkę na własny koszt (bez względu na to czy jest ona jeszcze objęta gwarancją producenta czy nie), jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii było zastosowanie produktu Producenta.
 • Wady produktów należy zgłaszać telefonicznie na numer 022 664 11 67 lub na email: reklamacje@gmpgroup.pl natychmiast po ich wykryciu.
 • W przypadku zastosowania tonerów marki GMP OFFICE w drukarkach objętych gwarancją Producenta, Gwarant przejmuje odpowiedzialność gwarancyjną na takich samych zasadach jak to uczynił Producent. Warunki gwarancji są dołączone do każdego urządzenia w chwili jego zakupu. Gwarant udzieli takiej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu urządzenia oraz tonera marki GMP OFFICE.
 • W celu pobrania umowy formularza zgłoszenia reklamacji kliknij: Pobierz

OGÓLNOPOLSKI SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH


Oferta

GMP OFFICE posiada ogólnopolski serwis sprzętu drukującego: drukarek, kopiarek i faksów wszystkich producentów.  
Stałe umowy serwisowe dopasowujemy do indywidualnych potrzeb danego Klienta. W ramach usługi zapewniamy:
- kilkugodzinny czas reakcji na zgłoszony problem,
- bezpłatną ekspertyzę,
- bezpłatne urządzenia zastępcze na czas naprawy,
- gwarancję na wymienione części,
Okresowe przeglądy serwisowe w celu utrzymania urządzeń drukujących w jak najlepszym stanie technicznym, zapewniamy okresowe przeglądy i konserwację sprzętu w ramach współpracy:
- nieodpłatnie w przypadku umowy serwisowej powiązanej z zakupem tonerów,
- odpłatnie na zlecenie Klienta.

Zakres konserwacji

Drukarki laserowe

 Zakres wykonywanych czynności przy konserwacji drukarek laserowych:
- czyszczenie obudowy urządzenia,
- sprawdzenie i czyszczenie drogi przejścia papieru,
- sprawdzenie i czyszczenie układu poboru papieru,
- czyszczenie całego wnętrza drukarki,
- sprawdzenie i czyszczenie układu grzewczego drukarki,
- czyszczenie i konserwacja elementów gumowych drukarki (wałki, rolki, paski),
- czyszczenie układu optyki, - konserwacja i smarowanie elementów metalowych (łożyska, wałki, kółka zębate),
- smarowanie mechaniki drukarki laserowej,
- testowanie urządzenia po złożeniu.

Drukarki atramentowe

Zakres wykonywanych czynności przy konserwacji drukarek atramentowych:
- czyszczenie obudowy,
- sprawdzenie i czyszczenie toru przejścia papieru,
- sprawdzenie i czyszczenie układu poboru papieru,
- czyszczenie całego wnętrza drukarki,
- czyszczenie stacji serwisowej i kasetki,
- czyszczenie i konserwacja elementów gumowych,
- testowanie urządzenia po złożeniu.

Drukarki igłowe

Zakres wykonywanych czynności przy konserwacji drukarek igłowych:
- czyszczenie obudowy drukarki, 
- czyszczenie całego wnętrza drukarki,
- sprawdzenie i czyszczenie układu prowadzenia papieru,
- czyszczenie i konserwacja elementów gumowych,
- czyszczenie i konserwacja głowicy, 
- smarowanie tulejek kół zębatych,
- testowanie drukarki po złożeniu

Gwarancja naprawy sprzętu

Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z usług serwisu oraz gwarancji wykonanych przez Gwaranta.

 • GMP OFFICE z siedzibą w Warszawie, zwana dalej "Gwarantem" udziela gwarancji na swoje usługi i części użyte w usłudze naprawy oraz konserwacji urządzenia drukującego.
 •  
 • Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i usługi. Gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty ostatniej naprawy. Gwarancja dotyczy usług i części, które były przedmiotem napraw w w/w okresie.
 •  
 • Wady będą usuwane w miejscu eksploatacji urządzenia lub w wyznaczonych przez Gwaranta autoryzowanych punktach serwisowych, zwanych dalej "serwisem".
 •  
 • Niniejsza karta nie jest jedynym i wyłącznym dokumentem uprawniającym do skorzystania z usług gwarancyjnych. Faktura naprawy sprzętu drukującego z wymienionymi na niej przedmiotem naprawy i użytymi materiałami stanowi równoważny dokument gwarancyjny.
 •  
 • W celu skorzystania u uprawnień gwarancji Klient powinien poinformować o tym Gwaranta telefonicznie na numer 022 664 11 67 lub na adres email: serwis@gmpgroup.pl
 •  
 • Gwarant na swój koszt i ryzyko zabierze urządzenie w celu jego naprawy. Gwarant ponosi również odpowiedzialność za dane urządzenie jeśli korzysta z transportu zewnętrznego. Niemniej jednak Klient jest obowiązany dobrze zabezpieczyć transportowane urządzenie w oryginalne pudełko w jakim produkt został zakupiony.
 •  
 • Gwarant dołoży wszelkich starań aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż 10 dni od momentu otrzymania wadliwego urządzenia przez Gwaranta lub "serwis". Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 •  
 • Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem, oraz przypadku stwierdzenia dokonywania na gwarantowanej usłudze lub częściach, napraw dokonywanych przez osoby trzecie.
 •  
 • Gwarant na czas naprawy i usługi konserwacji zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze nieodpłatnie o parametrach porównywalnych do naprawianego urządzenia. W przypadku gdy Gwarant nie będzie mógł spełnić danego zobowiązania, poinformuje on o tym Klienta, przed dokonaniem usługi naprawy lub konserwacji.
 •  
 • Ekspertyza konserwacji lub też naprawy urządzenia jest bezpłatna i Klient nie ponosi kosztów transportu, wyceny i pracy urządzenia zastępczego Gwaranta w siedzibie Klienta.
 •  
 • Klient może zrezygnować z usługi naprawy i konserwacji jeśli koszt zaproponowany przez Gwaranta nie będzie odpowiadał jego oczekiwaniom. Klient z tego tytułu nie będzie obciążany żadnymi kosztami.
 •  
 • Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź itp.), uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad, uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta, uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika, uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez GMP OFFICE.

URZĄDZENIA DRUKUJĄCE

Oferta

Posiadamy w ofercie sprzęt wiodących producentów z branży:
 
Sami wybieramy Naszych dostawców. Dzięki temu zapewniamy Klientom urządzenia wysokiej jakości, jak również ciągłą dostępność materiałów eksploatacyjnych oraz części do sprzętu drukującego.

Audyt i doradztwo 

W GMP OFFICE pomagamy Klientom zweryfikować ich potrzeby oraz zapewniamy doradztwo techniczne w zakresie:
- doboru i zakupu nowego sprzętu drukującego,
- optymalizacji rozmieszczenia urządzeń drukujących,
- utrzymania urządzeń biurowych w dobrym stanie,
- przyspieszenia procesu drukowania,
- minimalizacji kosztów druku,
- optymalizacji ilości wydruków,
- wdrożenia odpowiedniego oprogramowania.

Zarządzanie procesem produkcji

GMP OFFICE oferuje aplikację, która umożliwia zarówno kontrolę procesu drukowania w sieciach LAN, jak również kontrolę wydruku pojedynczych użytkowników. Śledząc obciążenie poszczególnych drukarek, można kontrolować i optymalizować koszty wydruku w całej firmie. Dodatkowo dzięki aplikacji GMP OFFICE prowadzi się statystykę aktywności poszczególnych użytkowników.

OBSŁUGA IT

GMP OFFICE oferuje kompleksowe doradztwo oraz obsługę IT. Zapewniamy Naszym Klientom pełne wsparcie, nadzór oraz opiekę w dziedzinie istniejących jak również autorskich rozwiązań.

Umowy serwisowe

W ramach umowy serwisowej zapewniamy:
 
 - Doradztwo techniczne, przy zakupie nowego sprzętu,
 - Instalację systemów operacyjnych,
 - Wdrażanie rozwiązań usprawniających funkcjonowania firmy,
 - Konfigurację komputerów dla użytkowników zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy,
 - Projektowanie, wykonanie, oraz usuwanie problemów z sieciami komputerowymi LAN i Wi-Fi,
 - Usuwanie problemów związanych z siecią,
 - Archiwizację danych,
 - Konserwację sprzętu IT,
 - Pomoc zdalną.
W celu pobrania umowy serwisowej kliknij: Pobierz 

Pomoc doraźna

Klienci, którzy nie posiadają stałej umowy serwisowej, także mogą otrzymać doraźną pomoc IT. Awarie należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 022 664-11-67.

Oprogramowanie

Programy antywirusowe

ESET Smart Security ESET Smart Security to pakiet bezpieczeństwa integrujący w jednym rozwiązaniu najnowszą wersję programu antywirusowego i antyspyware ESET NOD32, personal firewall oraz filtr antyspamowy. Całość tworzy skuteczne i bardzo szybkie narzędzie chroniące przed szerokim spektrum zagrożeń.
 
 Komponenty
 ESET NOD32 Antivirus
 ESET NOD32 Antispyware
 ESET Personal Firewall
 ESET Antispam
 
 Funkcje
 - Ochrona antywirusowa i antyspyware
ESET Smart Security chroni przed wirusami, końmi trojańskimi, robakami internetowymi, rootkitami, backdoorami, adware oraz przed próbującym wykraść poufne dane programami typu spyware. Program sprawdza w czasie rzeczywistym wszystkie otwierane, uruchamiane i zapisywane zbiory. Ochronę przez zagrożeniami z Internetu zapewnia sprawdzanie wszystkich pobieranych plików i przeglądanych stron WWW (protokół HTTP). Sprawdzana jest również cała odbierana i wysyłana poczta elektroniczna w programach MS Outlook i Outlook Express, w tym również poczta pobierana z serwerów Exchange (protokoły POP3, IMAP, MAPI).
Dzięki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji program potrafi samodzielnie wykryć i zablokować zupełnie nowe zagrożenia. Ochrona realizowana jest z wykorzystaniem technologii ThreatSense znanej milionom użytkowników korzystających z programu ESET NOD32 Antivirus. Jej skuteczność potwierdza zdobycie przez firmę ESET największej ilości nagród VB100% w testach prestiżowego miesięcznika Virus Bulletin.
 
 - Personal firewall
ESET Personal Firewall chroni przed włamaniami hakerów, kradzieżą haseł i poufnych danych, a także przed próbami przejęcia kontroli nad komputerem (np. włączeniem do sieci botnetów). Firewall kontroluje cały ruch przychodzący i wychodzący z komputera. Działając w trybie automatycznym zezwala na wszystkie legalne połączenia wychodzące z komputera i blokuje wszelkie próby nawiązania połączenia z zewnątrz. ESET Personal Firewall samodzielnie rozpoznaje programy zainstalowane na komputerze i rozróżnia, która z aplikacji powinna łączyć się z Internetem (np. przeglądarka, program pocztowy), a która nie wymaga połączenia do prawidłowej pracy. Przy pracy w trybie automatycznym użytkownicy nie muszą posiadać zaawansowanej wiedzy - nie są pytani o nawiązanie lub odrzucenie połączenia. W razie potrzeby administrator może przełączyć firewalle na stacjach roboczych w tryb pracy oparty na regułach i skonfigurować dostęp za pośrednictwem konsoli do centralnej administracji. Reguły obejmują szczegółowe zdefiniowanie ruchu – na poziomie blokowanych numerów IP, wybranych portów i protokołów.
 
 - Ochrona przed spamem
ESET Smart Security chroni użytkowników przed spamem filtrując wiadomości w programach Microsoft Outlook, Outlook Express oraz Windows Mail. Spam przenoszony jest automatycznie do osobnego folderu. W przypadku trafienia niepożądanej wiadomości do skrzynki odbiorczej wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby dany rodzaj przesyłek zakwalifikować jako wiadomości spamowe i automatycznie przenieść do folderu ze spamem. Wszystkie adresy znajdujące się w książce adresowej i adresy, do których wysyłana jest poczta mogą zostać dodane automatycznie do białej listy, co pozwala zminimalizować ilości interwencji użytkownika.
 
 - Blokowanie dostępu do stron internetowych
Administrator może w wygodny sposób blokować w firmie dostęp do wybranych stron WWW. Możliwe jest blokowanie konkretnych stron, ale również całych serwisów internetowych. Możliwe jest wysłanie ustalonej konfiguracji na wszystkie lub wybrane stacje robocze. Listę blokowanych stron WWW można również zaimportować z pliku.
 
 
DLACZEGO ESET SMART SECURITY?

Sztuczna inteligencja
ESET Smart Security wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji, dzięki którym jest w stanie samodzielnie ocenić, czy nieznany program stanowi zagrożenie. W celu skutecznego wykrywania nowych zagrożeń ESET Smart Security łączy metody zaawansowanej heurystyki, sygnatur generycznych (wykrywających nowe warianty zagrożeń) i klasycznych sygnatur. W razie potrzeby podejrzany kod jest uruchamiany w bezpiecznym, odizolowanym środowisku i szczegółowo badane jest jego zachowanie. Mechanizmy sztucznej inteligencji wykonują na chronionym komputerze pracę analityka ds. bezpieczeństwa pracującego zwykle w laboratoriach producentów rozwiązań antywirusowych. Oznacza to, iż ESET Smart Security potrafi zapewnić skuteczną ochronę nawet nie mając pełnych informacji o nowym zagrożeniu. Spośród wszystkich działań podejrzanego kodu i setek jego charakterystycznych cech program wybiera i szczegółowo analizuje te, które mogą być charakterystyczne dla złośliwego kodu. Jeśli kod usiłuje wykonać niebezpieczną operację mechanizmy sztucznej inteligencji natychmiast go blokują i unieszkodliwiają – nawet jeśli próbka kodu nie dotarła jeszcze do jakiegokolwiek laboratorium antywirusowego. Dzięki tak zaawansowanej analizie, technologia ThreatSense daje firmie ESET pozycję światowego lidera w proaktywnym wykrywaniu zagrożeń. Pozycję tę potwierdzają nagrody VB100% miesięcznika Virus Bulletin, a także nagrody Advanced+ przyznawane za wzorową ochronę proaktywną przez ośrodek testowy AV-Comparatives. W dziedzinie ochrony proaktywnej firma ESET zdobyła większą ilość nagród niż jakikolwiek inny producent na rynku.
 
Tradycyjna architektura

Większość pakietów bezpieczeństwa to połączone ze sobą cztery osobne programy. Taka budowa powoduje problemy płynnym działaniu i mocno obciąża stacje robocze.
 
 
Architektura ESET Smart Security
ESET Smart Security jest pierwszym w pełni zintegrowanym pakietem bezpieczeństwa. Jego komponenty – antywirus, antyspyware, firewall oraz antyspam – działają w tle jako jeden proces w pamięci komputera i wewnętrznie wymieniają informacje na temat badanych zagrożeń. Dzięki temu ESET Smart Security zapewnia najwyższy, dotąd niedostępny poziom ochrony, nie spowalniając działania komputera.
 
 
Ochrona proaktywna i reaktywna
Klasyczny sposób reakcji na nowe ataki polega na przygotowywaniu dla każdego nowego ataku indywidualnej szczepionki (sygnatury). Proces zbierania próbek, przygotowywania sygnatur i ich pobierania na komputery użytkowników może trwać nawet kilka godzin, podczas których komputery chronione w tradycyjny sposób są zupełnie bezbronne. Potrzebę wyeliminowania tej słabości uznaje obecnie wielu producentów rozwiązań ochronnych – większość z nich od niedawna stara się rozwijać własne mechanizmy heurystyczne. Niestety proste metody heurystyczne zwykle są w stanie wykryć jedynie podstawowe makrowirusy i wirusy skryptowe, nie chroniąc przed zupełnie nowymi atakami.
Rozwinięta technologia ThreatSense, poprzez wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji spełniająca rolę wirtualnego analityka, pozwala na wyjątkowo skuteczne wykrywanie nawet w warunkach posiadania tylko ograniczonych informacji o nowym zagrożeniu.
 
Niespotykana szybkość działania
Dzięki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji i temu, że składniki programu działają jako jeden proces w systemie operacyjnym, ESET Smart Security osiąga szybkość dotąd niespotykaną w żadnym z pakietów bezpieczeństwa dostępnych na rynku – niezależne testy pokazują, iż skanuje on do 30 razy szybciej niż konkurencyjne pakiety. Oznacza to, że ESET Smart Security nie powoduje spowolnienia pracy komputera, umożliwiając nie tylko bezpieczną, ale i komfortową pracę.
 
Automatyczna aktualizacja
ESET Smart Security aktualizuje się w pełni automatycznie z serwerów producenta lub z lokalnych serwerów w firmie. W razie potrzeby program może aktualizować się nawet co godzinę pobierając aktualizacje baz sygnatur i silnika ThreatSense oraz aktualizacje komponentów. Aktualizacja przeprowadzana jest na zasadzie inkrementacji – niewielkie pliki minimalizują obciążenie sieci. ESET Smart Security umożliwia ustawienie równolegle dwóch profili aktualizacyjnych, co jest szczególnie wygodne przy ochronie klientów mobilnych (np. aktualizacja z sieci lokalnej oraz z Internetu).
 
Kwarantanna
Zainfekowane zbiory mogą być przenoszone do bezpiecznej kwarantanny, jeżeli z jakichś powodów nie chcemy ich od razu wyleczyć lub usunąć. Wrogie programy przechowywane są w postaci zaszyfrowanej, nie zagrażając w żaden sposób komputerowi. ESET Smart Security może skanować pliki w kwarantannie każdorazowo po pobraniu aktualizacji baz sygnatur i ustawień technologii ThreatSense.
 
ThreatSense.Net
Pakiet ESET Smart Security dla zapewnienia najwyższej jakości ochrony wykorzystuje międzynarodową sieć zbierania informacji – ThreatSense.Net. ThreatSense.Net zbiera informacje o nowoodkrytych zagrożeniach od milionów użytkowników rozwiązań ESET na całym świecie i automatycznie przekazuje podejrzane próbki do analizy. Na podstawie tych informacji przez 24 godziny na dobę doskonalone są mechanizmy sztucznej inteligencji, dostrajane algorytmy analizy heurystycznej i tworzone są nowe szczepionki, aby Twoje komputery chroniła zawsze najnowsza dostępna technologia.
 
Konsola centralnej administracji
Konsola centralnej administracji umożliwia centralną instalację i konfigurowanie ESET Smart Security na stacjach roboczych. Możliwe jest ustawienie aktualizacji wszystkich stacji roboczych z lokalnego serwera. Konsola administratora umożliwia również tworzenie szczegółowych raportów na temat aktywności wirusów, aktualizacji i wyników skanowania. Możliwe jest eksportowanie kompletnej konfiguracji ze stacji roboczych za pośrednictwem konsoli, następnie importowanie ustawień (np. po reinstalacji systemu operacyjnego). W przypadku połączenia dwóch produktów możliwe jest zarządzanie z jednej konsoli wszystkimi pakietami ESET Smart Security oraz programami antywirusowymi ESET NOD32.
 
Wymagania systemowe:
Windows 2000, XP, 2003 – 400Mhz 32-bit/64-bit, 128 MB RAM, 35 MB miejsca na dysku, SVGA
Windows Vista – 1 GHz 32-bit/64-bit, 512 MB RAM, 35 MB miejsca na dysku, SVGA

Programy sprzedażowe

Subiekt GT
Nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego itp.
Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.
Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.
Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Rachmistrza GT - program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT - program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT - system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT - system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2005, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

Podstawowe możliwości Subiekta GT:
 
 • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 •  
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
 •  
 • prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży w tym ceny walutowe);
 •  
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
 •  
 • obsługa płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;
 •  
 • obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz zaliczek i przedpłat;
 •  
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi itp.);
 •  
 • pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań) w tym rozrachunków wielowalutowych;
 •  
 • wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;
 •  
 • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);
 •  
 • pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT.
 •  
Użytkownikom, którzy chcieliby dopasować Subiekta GT do specyficznych potrzeb, polecamy Sferę dla Sfubiekta GT - dodatek umożliwiający rozbudowę systemu sprzedaży. Funkcjonalność Subiekta GT rozszerzą również specjalne pakiety - niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT.
Integracja programu z mobilnym Subiektem, oscGT i Sello stwarza całkiem nowe możliwości, sprzyjając poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mogą być sprzedawane w terenie (mobilny Subiekt) oraz w internecie - zarówno w sklepie internetowym (oscGT), jak i na aukcjach (Sello).
Wymagania systemowe Subiekta GT:  
   
 • komputer z procesorem 500 MHz (lub lepszym);
 •  
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej);
 •  
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista (lub nowszy);
 •  
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (lub nowszy);
 •  
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
 •  
 • dowolny napęd CD-ROM (do instalacji programu);
 •  
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000, 2005 lub 2008 - bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition dostarczana jest na instalacyjnej płycie CD (przy większej ilości zgromadzonych danych lub potrzebie wykorzystania większej ilości pamięci zachęcamy do zakupu pełnej wersji Microsoft SQL Server);
 •  
 • dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków).
 •  
 Rewizor GT
 Rachmistrz GT
 Gratyfikant GT
 Mobilny Subiekt
 WA-PRO
 Comarch
   
 • B2B
BiznesLink to unikatowe rozwiązanie, oparte na internetowym systemie sprzedaży klasy B2B, skierowane do wszystkich firm dokonujących zakupów produktów z branży IT. Dzięki zaletom systemu (z których warto wymienić najważniejsze: prostotę obsługi, składanie zamówień online, możliwość kontrolowana stanu i historii zamówień itp.), wykorzystanie BiznesLinka przynosi szereg korzyści: uproszczenie zakupów, oszczędność czasu, skrócenie łańcucha dostaw a dzięki temu redukcje kosztów. Dzięki tym cechom BiznesLink podbił rynek sprzedaży online stając się najpopularniejszym systemem sprzedaży B2B.
 
Opis systemu
BiznesLink to rozwiązanie mające na celu usprawnienie i ułatwienie zakupów produktów z branży IT. Jego najważniejszym elementem jest internetowy system sprzedaży, a integralną częścią jest obsługa logistyczna realizowanych przez BiznesLink zamówień.
 
Szybkość i wygoda
W większości przypadków użytkownik BiznesLinka otrzyma zamawiany towar na drugi dzień od zamówienia. Wysyłki towaru realizowane są przy pomocy największych w kraju firm spedycyjnych, a kurierzy w razie potrzeby są w stanie dostarczyć zamówiony produkt bezpośrednio "na biurko" zamawiającego.
Korzyści
   
 • Natychmiastowy dostęp do bogatej oferty produktów IT, ich parametrów i opisów.
 •  
 • Dokładne informacje o cenach i dostępności 24 godziny na dobę
 •  
 • Uproszczenie i ułatwienia procesu zamawiania
 •  
 • Pełna elektroniczna obsługa zamówień
 •  
 • Kontrola i śledzenie stanu realizowanych zamówień
 •  
 • Dostęp do nowoczesnego systemu B2B

Kontakt
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem bizneslink@gmpgroup.pl

STRONY WWW

W GMP OFFICE przygotowujemy projekty oraz wdrażamy strony internetowe.   

ABONAMENT

 W GMP OFFICE nieustannie poszukujemy rozwiązań, które zaoszczędzą czas Naszych Klientów. Dlatego proponujemy Kontrahentom miesięczny abonament, który obejmuje:
 - materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących,
 - serwis urządzeń,
 - wymianę części,
 - logistykę dostawy materiałów eksploatacyjnych i sprzętu.

ARTYKUŁY BIUROWE ORAZ PRODUKTY SPOŻYWCZE

 Każde biuro, każde miejsce pracy GMP OFFICE może zaopatrzyć zarówno w tusze, tonery jak również inne artykuły biurowe i spożywcze. Dzięki kompleksowej obsłudze nasi Klienci mają pewność, że otrzymają wszystkie artykuły oraz produkty szybko i w terminie. Pełny asortyment dostępny jest na platformie sprzedażowej on-line GMP OFFICE. Aby przejść do platformy sprzedażowej on-line kliknij PLATFORMA.